Stručna tribina

Stručna Tribina na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu
ALTPRO je u saradnji sa Saobraćajnim fakultetom iz Beograda, kao i ćerkom kompanijom u Srbiji „Signaling“ održao stručnu tribinu u prostorima Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Tribini su prisustvovali predstavnici  ministarstva saobraćaja, železnice, železničkih preduzeća. Hrvatski ambasador u Beogradu, g. Gordan Bakota, svojom aktivnim učešćem i uvodnim govorom je podržao skup. U sklopu tribine potpisan je...
5 decembra, 2019
Nema komentara