Izlaganje na SEE Mobility 2019

  • Sllay84
  • Nema komentara

Izlaganje na SEE Mobility 2019

ALTPRO je drugi put izlagao na najvećem regionalnom sajmu železničke tehnologije – SEE Mobility 2019. Drugo izdanje ovog, sve većeg, regionalnog sajma za železnicu pokazalo je kako jugoistočna Evropa ima mnogo aktivnosti po pitanju železničkih projekata kao i kompanija koje pretenduju na dotične projekte. ALTPRO je kao generalni sponzor još jednom pokazao svoju nikad jaču regionalnu pristunost i kako je ozbiljan konkurent za svaki železnički projekt na ovom području. Sajam je proizveo mnoge kontakte i umrežavanja između saradnika koja su za kompaniju rezultirala novim i perspektivnim poslovnim vezama.