Osiguranje železničko putnih prelaza

Osiguranje železničko putnih prelaza

Uređaj za osiguranje železničko putnih prelaza RLC23 idealno je rešenje za instalaciju na postojeće nezaštićene prelaze ili buduće prelaze sa ili bez signalne infrastrukture; moguća  je  i  laka  zamena  starih centralnih sistema osiguranja ŽCPR. Lagana konfiguracija  generičkog RLC23 sistema postiže se PC aplikacijom koja pruža mogućnost odabira saobraćajne situacije. Mogu se koristiti svi tipovi putnih signala, branika/polubranika i kontrolnih signala za mašinovođu prema nacionalnim regulativama i zahtevima.

Svi uređaji  sertifikovani  su  za  sigurnosni nivo (SIL) 4 u nezavisnim akreditovanim kućama tip A (prema normi EN 17020), te testirani na EMC i najstrože uslove u akreditovanim laboratorijama.

KS11 kontrolni led signal

PB13 polubranik

CS-LHR putni led signal

lhr-roadside-led-signal-s3
Zatražite poziv ili nas pozovite +381 11 3948 321