SERTIFIKATI

Sertifikati

Kao jednu od najvećih prednosti naših proizvoda ponosno ističemo sertifikate za kvalitet i sigurnost. Ispitivanja i sertifikacija sastavni su deo naših razvojnih procesa, deo sertifikata možete videti na listi u nastavku

Naziv Izdano od Godina izdavanja
SIL4 certifikat BO23-MT Certifer, Italija 2017
EMC certifikat ZK24-2 FM SIQ, Slovenija 2017
Certifikate RLC23-DK TÜV Rheinland, Njemačka 2014
SIL4 certifikat BO23 TÜV Rheinland, Njemačka 2014
SIL4 certifikat RLC23 TÜV Rheinland, Njemačka 2013
EMC certifikat RLC23 TÜV Rheinland, Njemačka 2013
SIL4 certifikat TDR14 TÜV Rheinland, Njemačka 2011
EMC certifikat TDR14 TÜV Rheinland, Njemačka 2011
SIL4 certifikat BO23 TÜV Rheinland, Njemačka 2009
EMC certifikat LLC 0512 TÜV Rheinland, Njemačka 2009
Certifikat PM1020 TÜV Rheinland, Njemačka 2006
Certifikat PM500 TÜV Rheinland, Njemačka 2006
EMC certifikat BO1 TÜV Rheinland, Njemačka 2005
EMC certifikat ZK24 TÜV Rheinland, Njemačka 2005